Certified Services

Risicoinventarisatie&Evaluatie

Ieder bedrijf dient volgens de Arbowet in bezit te zijn van een zogenaamde Risicoinventarisatie en evaluatie.
Deze RI&E is een vak apart, en sinds 2019 word er geen waarschuwing meer gegeven bij een overheidsinspectie maar volgt direct een boete.

Ook brengt deze RI&E in kaart welke zaken een bedrijf geregeld moet hebben.
Zorg ervoor dat je veilig kunt werken!
Bestellen »
Industrieweg 20, Oirschot

Certified Services

6
Aanbiedingen

Certified Services is een service-gerichte organisatie op gebied van Veiligheid en Certificering. Training: BHV, VCA, Gevaarlijke stoffen, EHBO, Heftruck Advies: RI&E, Bedrijfsnoodplan, Arbozorgsysteem Keuring: Handgereedschappen, ladders, trappen, machines, landbouwwerktuigen, stellingen, Heftruck

Meer informatie »